HỖ TRỢ GIẢM ĐAU, KHỚP XƯƠNG CHẮC KHỎE

HƠN 10.000 NHÀ THUỐC TOÀN QUỐC CÓ BÁN SẢN PHẨM KIỆN CỐT VƯƠNG

Nghệ An

1.Anh Sơn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn 3, Xã Thạnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. ĐT:0989153243Quầy Thuốc Chị Đức 0989153243
Thôn 11, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0968072137Quầy Thuốc Lô Thị Ước 0968072137
Xóm1 Linh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An - 0379791358Quầy Thuốc Tô Thị Thanh 0379791358
Xóm 4, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.ĐT:0975150847Quầy Thuốc Chị Lý 0975150847
Xóm 5, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0348439713Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Mai 0348439713
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0975714388Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Tâm 0975714388
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0971834879Hiệu Thuốc Anh Sơn, Dì Hòa 0971834879
Xóm 1, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0962428468Hiệu Thuốc Anh Sơn, Chị Thảo 0962428468
Chợ Chanh, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0337869355Hiệu thuốc Anh Sơn, Lưu Thị Dương 0337689355
Chợ Chiều, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0348151897Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Thương 0348151897
Chợ Hoa Sơn, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0375976404Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Linh 0375976404
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0978477916Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Hà 0978477916

2.Con Cuông

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn khe choăng, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An - 0966834345Quầy Thuốc Lưu Thị Vinh 0966834345
Khối 9 thị trấn Con Cuông, Tỉnh Nghệ An - 0816181995Quầy Thuốc Trần Thị Thúy Hằng 0816181995
Thôn Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An - 0364769849Quầy Thuốc Chị Hiền 0364769849

3.Cửa Lò

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Số 257 Nguyễn Sinh Cung, Khối Trần Phú, Phường Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An - 0389904888Nhà Thuốc Mai Hà 0389904888
14 Cao Huy Tuân, Phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An - 0915137620Nhà Thuốc Lâm Oanh 0915137620
Số 461 Phạm Nguyễn Du, Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An - 0347959807Nhà Thuốc Dũng Hiền 0347959807
Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 0904606684Phùng Thanh Hà
Cửa Hội, Phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 0977456655Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương
Chợ Hôm, Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 02383952562 - 0915116820Nhà Thuốc Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh 02383952562

4.Diễn Châu

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Số 16, Tổ 12, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 0963914688Quầy Thuốc Nga Thắng 0963914688
Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0964466236Quầy Thuốc 24H 0964466236
Xóm 3, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An - 0987924667Quầy Thuốc Vinh Oanh 0987924667
Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An - 0356262195Quầy Thuốc Hòa Thảo 0356262195
Xóm 2, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An - 0977749369Quầy Thuốc Tiến Đạt 0977749369
Xóm 5, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 0988089980Quầy Thuốc Mai Luân 0988089980
Khối 4, TT. Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An - 0914669088Quầy Thuốc Chị Sâm 0914669088
Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0978236231Nhà Thuốc Tư Nhân Đậu Thị Tiến
Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0936643567Quầy Thuốc Phạm Thị Huyền
Xóm 9, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0975114962Nhà Thuốc Tuyết Nhung
Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0984957077Quầy Hiệu Thuốc Diễn Châu, Hoàng Thị Thiêm

5.Đô Lương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Chợ Đình, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0389248267Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thủy 0389248267
Xóm 11, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0962418356Hiệu Thuốc Đô Lương, Chị Thu 0962418356
Xóm Chợ, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0972050732Quầy Thuốc Nguyễn Thị Kiều Oanh 0972050732
Xóm 1 Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An - 0967318170Quầy Thuốc Phạm Thị Nhung 0967318170
Xóm 2, Giang Sơn Tây, Đô Lương, Nghệ An - 0972549261Quầy Thuốc Tây Phương Phi 0972549261
Chợ Điếm, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An - 0979131569Quầy Thuốc Chị Hòa 0979131569
Xóm Nguyễn Tạo, Xã Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An - 0378141521Quầy Thuốc Huyền Duyên 0378141521
Xóm 14, Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An.ĐT:0393124119Quầy Thuốc Thương Huyền 0393124119
Xóm 5 xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghê An 0983145693Quầy Thuốc Vân Anh 0983145693
Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0394916708Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thỏa 0394916708
Xóm Thị Tứ, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0988957789Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Hồng Thơ 0988957789
Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - 0978193234Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thọ 0978193234
Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0967039477Hiệu Thuốc Đô Lương, Trần Thị Lan 0967039477
Xóm Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0356658586Hiệu Thuốc Đô Lương, Hoàng Thị Hằng 0356658586
Chợ Điếm, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0919540315Hiệu Thuốc Đô Lương, Trần Thị Lý 0919540315
Xóm 2 (Đường 46), Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0986349760Hiệu Thuốc Đô Lương, Phạm Ngọc Dung 0986349760
Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0364286871Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Hải Yến 0364286871
Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0984173808Hiệu Thuốc Đô Lương, Phan Thị Thủy 0984173808
Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0397504602Nhà Thuốc Tú Anh, Lê Tú Anh 0397504602

6.Hưng Nguyên

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 6, Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0989944974Quầy Thuốc Thanh Khoát 0989944974
Chợ Lò, Xóm 4, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0944914803Quầy Thuốc Trần Thị Lưu Ly 0944914803
Số 3 Chợ Phủ, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0912626770Nhà Thuốc Mỹ Tâm 0912626770
Khối 1, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0358031150Quầy Thuốc Tú Oanh 0358031150
Chợ Hưng Thông, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0987442376Quầy Thuốc Hương Tịnh 0987442376
Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An- 0967841299Quầy Thuốc Hương Ly 0967841299

7.Nam Đàn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An - 0358992070Quầy Thuốc Trịnh Thị Sâm 0358992070
Xóm Mẫu 3, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0329629097Quầy Thuốc Hoa Hoàng 0329629097
Xóm 2, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An - 0358992072Quầy Thuốc Hồ Thu 0358992072
Ki ốt AB1, Trung Tâm Thương Mại Chợ Sen - Thị Trấn Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0966577458Nhà Thuốc Thuận Thúy 0966577458
Khối Xuân Khoa, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0983145657Nguyễn Thị Mai
Xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0982305306Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thúy Hồng 0982305306
Xóm 4 - Xã Nam Giang - Huyện Nam Đàn - Nghệ An SĐT : 0888488033 - 0888488033Quầy Thuốc Bằng Giang 0888488033
Xóm 12 - Xã Xuân Hòa - Nam Đàn - Nghệ AnQuầy Thuốc Huyên Huyền 0378913679

8.Nghi Lộc

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 9, Xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An- 0973086466Quầy Thuốc Trần Thị Thanh Tâm 0973086466
Đường 535 xóm Lộc Mỹ, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An - 0336595888Quầy Thuốc Lê Thị Hà 0336595888
Chợ Quán, Xã Nghi Hòa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 0396675141Võ Thị Thanh Xuân 0396675141
Xóm 10, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ AnQuầy Thuốc Lý Hải 0964208703
Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 0986445444Nhà Thuốc Nam Thùy 0986445444
Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 02383861272 - 0947422818Nhà Thuốc Vinh Tân, Mai Thị Quy 02383861272

9.Nghĩa Đàn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Đập Đanh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0964119889Quầy Thuốc Quý Chung 0964119889

10.Quế Phong

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An. Dt 0945530565Quầy Thuốc Cao Thị Ngọc 0945530565

11.Quỳ Hợp

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An - 0394286707Nhà Thuốc Chị Trầm 0394286707
Đường QL 48, Xốm Tân Mỹ, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An - 02383888255 - 0989200751Nhà Thuốc Hằng Vinh, Cao Thị Hằng 0989200751

12.Quỳnh Lưu

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn Hồng Long, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0369426039Quầy Thuốc Khánh Hằng 0369426039
Xóm Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0979296727Quầy Thuốc Thanh Hiền 0979296727
Khối 6, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0346796957Quầy Thuốc Chi Nhánh Dược Quỳnh Lưu 0346796957
Khối 3, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0396371621Quầy Thuốc Phạm Thị Thuận 0396371621
Thôn 7, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0364282616Quầy Thuốc Đinh Thị Chung 0364282616
Khối 8, Thị Trấn Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0976286201Quầy Thuốc Lan Oanh 0976286201
Xóm 4, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0967340937Quầy Thuốc Quỳnh Chi 0967340937
Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0975074575Quầy Thuốc Ngọc Ngân
Xóm 10, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0987787207Nhà Thuốc Phượng Nguyệt 0987787207
Xóm 8, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.Quầy Thuốc Tám Linh 0946736519

13.Tân Kỳ

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 5, Xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An - 0942602096Quầy Thuốc Kim Huế 0942602096
K4 TT Tân Kỳ, Nghệ An - 0974884839Nhà Thuốc Dương Thị Nga 0974884839
Bùi Thị Nhung- Xóm Trung Tâm - xã Nghĩa Phúc-Tân Kỳ - Nghệ An.ĐT:0985349395Quầy Thuốc Chị Nhung 0985349395
Xóm chợ Vạn Long, Giai Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An 0374582562Quầy Thuốc Chị Bình 0374582562
Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0387287434Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Đậu Thị Trang
Xóm 8, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0376991662Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Quỳnh 0376991662
Khối 8, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0983970078Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thế Hùng 0983970087
Chợ Sen, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0333927763Nhà Thuốc Nguyễn Văn Nam 0333927763
Khối 3, Thị Trấn Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An - 0966660528Hiệu Thuốc Đồng Tâm, Đinh Thị Thúy Hằng 0966660528
Chợ Tân An, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0983183277Hiệu thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Xuân 0983183277
Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0962142985Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Lê Thị Thắng 0962142985
Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0982220977Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Tuyết 0982220977

14.Thái Hoà

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 250, Phường Quang Tiến, Thị Xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An -0969167387Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 0969167387
Số nhà 123, Khối Long Thượng, Phường Long Sơn, Thị Xã Thái Hoà , Tỉnh Nghệ An , Việt Nam - 02388947999Công Ty Cổ Phần Dược VTYT Nghĩa Đàn 02388947999

15.Thanh Chương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Chợ Chùa, Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An - 0973840033Quầy Thuốc Phong Thịnh Lê Thị Quỳnh 0973840033
Xóm 4 xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ AnQuầy Thuốc Chị Trang 0988949884
Xóm Liên Chung, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0367306475Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Ngọc Thúy 0367306475
Khu 5A3, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0967477319Hiệu Thuốc Thanh Chương, Thái Thị Thái 0967477319
Xóm 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0986278082Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Thị Hậu 0986278082
Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0973712006Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Thị Hà 0973712006
Thôn Lam Giang, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0983282576Hiệu Thuốc Thanh Chương, Võ Thị Hiền 0983282576
Chợ Nông, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0946285111Hiệu Thuốc Thái Thị Giang 0946285111
Chợ Cát Văn, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0368465007Hiệu Thuốc Thanh Chương, Chị Phương 0368465007
Chợ Cồn, Xóm 13, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0982726968Nhà Thuốc Lam Năm, Nguyễn Thị Hồng Lam 0982726968

16.Thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - 0976744268Nhà Thuốc Phán Thu 0976744268
Khối Tân Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0972668099Nhà Thuốc Phượng Hoàng 0972668099
Khối 10, Phường Mai Hùng, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0984031979Nhà Thuốc Hiền Văn 0984031979
Khối 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. - 0967487386Nhà Thuốc Vân Trung 0967487386
Xóm Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Dt 0399638005Quầy Thuốc Thùy Dung 0399638005
Xóm 10, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. Dt 0985998658Quầy Thuốc Huân Quyên 0985998658
Khối Tân Phong, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0362755266Nhà Thuốc Hồ Thị Hiền

17.Tương Dương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An - 0974514714Hiệu Thuốc Tương Dương, Lê Thị Na 0974514714

18.Vinh

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 7, Đường Mai Lão Bàng, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0385910484Quầy Thuốc Hoài An 0385910484
Số 16A, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0944857789Nhà Thuốc Huy Khang 0944857789
Số 01, Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An - 0989856537Nhà Thuốc Huệ Nhung 0989856537
Xóm 13, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0348717659Quầy Thuốc Thu Hằng 0348717659
74 Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0978989107Nhà Thuốc Á Châu 0978989107
Chợ C9, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0966573650Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hương 0966573650
Số1 Hồ Hán Thương, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987720579Nhà Thuốc Lý Danh 0987720579
46 Nguyễn Xiển, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0358353685Nhà Thuốc Yến Thủy 0358353685
Phía Tây Đình Chợ Vinh, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0975754443Nhà Thuốc Lê Thị Kim Oanh 0975754443
43 Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0968896596Nhà Thuốc Nguyễn Thị Thảo 0968896596
Số 65 Bạch Liêu, Khối 9, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 0911084859Nhà Thuốc Tuệ Minh 0911084859
Số 1 Nguyễn Xiển, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0914768766Nhà Thuốc Liên Tý 0914768766
75 Cao Xuân Huy, Phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0358992279Nhà Thuốc An Lộc Phát 0358992279
84 Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0977880481Nhà Thuốc Như Hường 0977880481
Số 180, Trần Phú, Phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0936018553 - 0936018553Nhà Thuốc Thành Bảo 0936018553
Số 33, Đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0988905872Quầy Thuốc Phạm Thị Lý 0988905872
Số A9, Đường Hồng Sơn, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0977074058Nhà Thuốc Hằng Thao 0977074058
Số 75, Lê Huân, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0912193440Nhà Thuốc Tâm Hào, Trần Thị Tâm 0912193440
Số 08, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thuỷ, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987099300Nhà Thuốc Bảo Thoa 0987099300
Số 144, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0985740248Nhà Thuốc Bảo An 0985740248
Chợ Kênh Bắc, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh,Nghệ An - 0984153830Nhà Thuốc Dung Mỹ 0984153830
Số 22, Phan Bội Châu, Khối 7, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0912331780Nhà Thuốc Tư Nhân Thảo An 0912331780
Số 138, Nguyễn Thái Học, Khối 10, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987625668/0948968678Nhà Thuốc Thành Quyên 0987625668/0948968678

19.Yên Thành

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Ngã tư Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0962080310Quầy Thuốc HT Pharmacy 0962080310
Kim Thành, Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0979507819Quầy Thuốc Đức Lành 0979507819
Xóm 2 Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0974296327Quầy Thuốc Bắc Thành Phan Thị Mai 0974296327
Chợ Rộc Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0988008027Quầy Thuốc Trung Thành – Nguyễn Thị Thơ 0988008027
Chợ Rộc Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0976612853 - 0976612853Quầy Thuốc Trung Thành Phan Thị Vinh 0976612853
Chợ Hôm, Xóm 5, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0396821386Quầy Thuốc Nguyễn Thị Nhàn 0396821386
Xóm 7 Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An- 0348305855Quầy Thuốc Chị Hằng 0348305855
Xóm Đồng Bỉm, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0368997404Hiệu Thuốc Yên Thành, Phan Thị Hằng 0368997404
Xóm 5, Xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0985875609Hiệu Thuốc Yên Thành, Nguyễn Thị Yến Vinh 0985875609
Bệnh Viện Yên Thành, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0987673235Bệnh Viện Yên Thành, Chị Cương 0987673235
Xóm 8, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0977557571Hiệu Thuốc Yên Thành. Chị Tuyết 0977557571
Xóm Trung Tâm, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0357575950Hiệu Thuốc Yên Thành, Cao Thị Xuân 0357575950
Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0344058267Quầy thuốc Phan Thị Hằng 0344058267
Xóm 2 Công Thành, Yên Thành , Nghệ An.ĐT:0985021277Hiệu Thuốc Yên Thành, Võ Thị Tâm
Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0961872456Phan Thúc Nguyên
Chợ Hôm, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0904757879Hiệu Thuốc Yên Thành, Chị Hồng 0904757879

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước)
1800 1796 để được hướng dẫn nhé.


BẠN CÓ THỂ ĐẶT MUA TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY BẰNG CÁCH

Đặt hàng online TẠI ĐÂY

GIAO HÀNG – THU TIỀN TẠI NHÀ

Đặt mua qua điện thoại TẠI ĐÂY

Gọi vào số 1800 1796 để đặt hàng nhanh chóng và được chuyên gia hỗ trợ hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả.
Kiện Cốt Vương triển khai chương trình ƯU ĐÃI SIÊU KHỦNG.
Tích đủ 6 điểm nhận ngay 1 hộp Kiện Cốt Vương
Giao hàng tận nhà – Miễn phí vận chuyển khi mua từ 4 hộp hoặc chuyển khoản trước.

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

(Miễn Phí)

Điền thông tin của bạn và đặt câu hỏi cho chuyên gia để được liên hệ giải đáp trực tiếp (cuộc gọi cho chuyên gia hoàn toàn miễn phí)

Thông báo

x

ĐẶT MUA KIỆN CỐT VƯƠNG VỚI GIÁ ƯU ĐÃI

(*) Miễn phí giao hàng toàn quốc

Thông báo

x
logo Kiện Cốt Vương nền trắng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

Trụ sở: Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3668 6938
Gmail: cskh@cvi.vn
Bản quyền © 2022 thuộc về CVI Pharma

Thực phẩm này không phải là thuốc và
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

CVI Pharma Miền Bắc

(024) 3668 6938

CVI Pharma Miền Nam

(028) 3861 0162

  • GPKD số 0105440255
  • Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội
  • Ngày cấp: 05/08/2011

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

Địa điểm