HỖ TRỢ GIẢM ĐAU, KHỚP XƯƠNG CHẮC KHỎE

HƠN 10.000 NHÀ THUỐC TOÀN QUỐC CÓ BÁN SẢN PHẨM KIỆN CỐT VƯƠNG

Nghệ An

1.Anh Sơn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn 3, Xã Thạnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An. ĐT:0989153243Quầy Thuốc Chị Đức 0989.153.243
Xóm 4, Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.ĐT:0975150847Quầy Thuốc Chị Lý 0975.150.847
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0975714388Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Tâm 0975.714.388
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0978477916Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Hà 0978.477.916
Thôn 11, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0968072137 Quầy Thuốc Lô Thị Ước 0968.072.137
Khối 4, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0971834879Hiệu Thuốc Anh Sơn, Dì Hòa 0971.834.879
Xóm 1, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0962428468Hiệu Thuốc Anh Sơn, Chị Thảo 0962.428.468
Xóm1 Linh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An - 0379791358 Quầy Thuốc Tô Thị Thanh 0379.791.358
Chợ Chiều, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0348151897Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Thương 0348.151.897
Xóm 5, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0348439713Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Mai 0348.439.713
Chợ Hoa Sơn, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0356019032Hiệu Thuốc Anh Sơn, Nguyễn Thị Linh 0356.019.032
Chợ Chanh, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An - 0337869355Hiệu thuốc Anh Sơn, Lưu Thị Dương 0337.689.355

2.Con Cuông

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 2, Thị Trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An - 0987483929Hiệu Thuốc Con Cuông, Nguyễn Thị Thao
Thôn khe choăng, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An - 0966834345Quầy Thuốc Lưu Thị Vinh 0966.834.345
Khối 9 thị trấn Con Cuông, Tỉnh Nghệ An - 0816181995Quầy Thuốc Trần Thị Thúy Hằng 0816.181.995

3.Cửa Lò

Địa chỉ Tên Số điện thoại
14 Cao Huy Tuân, Phường Nghi Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An - 0915137620Nhà Thuốc Lâm Oanh 0915.137.620
Số 257 Nguyễn Sinh Cung, Khối Trần Phú, Phường Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An - 0389904888 Nhà Thuốc Mai Hà 0389.904.888
Số 461 Phạm Nguyễn Du, Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An - 0347959807 Nhà Thuốc Dũng Hiền 0347.959.807
Chợ Hôm, Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 02383952562 - 0915116820Nhà Thuốc Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh 0238.395.562
Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 0904606684Phùng Thanh Hà 0904.606.684
Cửa Hội, Phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An - 0977456655Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phương 0977.456.655

4.Diễn Châu

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Ngã 3 Cầu Bùng, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An SĐT : 0979112880 - 0979112880 - 0979112880Quầy Thuốc Tuyết Trinh 0979112880
Xóm 3, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An - 0987924667Quầy Thuốc Vinh Oanh 0987.924.667
Xóm 5, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 0988089980Quầy Thuốc Mai Luân 0988.089.980
Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0984957077Quầy Hiệu Thuốc Diễn Châu, Hoàng Thị Thiêm 0984.957.077
Xóm 2, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An - 0977749369 Quầy Thuốc Tiến Đạt 0977.749.369
Xóm 9, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0975114962Nhà Thuốc Tuyết Nhung 0975.114.962
Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0978236231Nhà Thuốc Tư Nhân Đậu Thị Tiến 0978.236.231
Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0964466236 Quầy Thuốc 24H 0964.466.236
Khối 4, TT. Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An - 0914669088Quầy Thuốc Chị Sâm 0914.669.088
Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - 0936643567Quầy Thuốc Phạm Thị Huyền 0936.643.567
Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An - 0356262195 Quầy Thuốc Hòa Thảo 0356.262.195

5.Đô Lương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 4, Thị Trấn Đô Lương, Nghệ An - 0919574858Quầy Thuốc của CôngTy TNHH Dược Phẩm Thành Đô 0919574858
Chợ Đình, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0389248267Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thủy 0389.248.267
Xóm 11, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0962418356Hiệu Thuốc Đô Lương, Chị Thu 0962.418.356
Xóm Chợ, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0972050732Quầy Thuốc Nguyễn Thị Kiều Oanh 0972.050.732
Xóm 1 Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An - 0967318170Quầy Thuốc Phạm Thị Nhung 0967.318.170
Xóm Hoa Trung, Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An - 0376263999Nhà Thuốc Hoa Ân Đức 0376263999
Chợ Đình, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0389248267 Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thủy 0389248267
Xóm Thị Tứ, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0988957789Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Hồng Thơ 0988.957.789
Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0984173808Hiệu Thuốc Đô Lương, Phan Thị Thủy 0984.173.808
Xóm 2 (Đường 46), Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0986349760Hiệu Thuốc Đô Lương, Phạm Ngọc Dung 0986.349.760
Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - - 0978193234Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thọ 0978.193.234
Chợ Điếm, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An - 0979131569Quầy Thuốc Chị Hòa 0979.131.569
Xóm 5 xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghê An 0964539148.Quầy Thuốc Vân Anh 0964539148-0983145693
Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0967039477Hiệu Thuốc Đô Lương, Trần Thị Lan 0967.039.477
Xóm 2, Giang Sơn Tây, Đô Lương, Nghệ An - 0972549261 Quầy Thuốc Tây Phương Phi 0972.549.261
Chợ Điếm, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0919540315Hiệu Thuốc Đô Lương, Trần Thị Lý 0919.540.315
Xóm Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0948017538Hiệu Thuốc Đô Lương, Hoàng Thị Hằng 0948.017.538
Xóm Nguyễn Tạo, Xã Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An - 0378141521Quầy Thuốc Huyền Duyên 0378.141.521
Xóm 14, Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An.ĐT:0393124119Quầy Thuốc Thương Huyền 0393.124.119
Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0394916708Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Thỏa 0394.916.708
Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0397504602Nhà Thuốc Tú Anh, Lê Tú Anh 0397.504.602
Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An - 0364286871Hiệu Thuốc Đô Lương, Nguyễn Thị Hải Yến 0364.286.871

6.Hưng Nguyên

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 6, Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0989944974 Quầy Thuốc Thanh Khoát 0989.944.974
Chợ Hưng Thông, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0987442376Quầy Thuốc Hương Tịnh 0987.442.376
Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An- 0967841299 Quầy Thuốc Hương Ly 0967.841.299
Chợ Lò, Xóm 4, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0944914803 Quầy Thuốc Trần Thị Lưu Ly 0944.914.803
Số 3 Chợ Phủ, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0912626770 Nhà Thuốc Mỹ Tâm 0912.626.770
Khối 1, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An - 0358031150Quầy Thuốc Tú Oanh 0358.031.150

7.Nam Đàn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0982305306Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thúy Hồng 0982.305.306
Ki ốt AB1, Trung Tâm Thương Mại Chợ Sen - Thị Trấn Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0966577458Nhà Thuốc Thuận Thúy 0966.577.458
Xóm 12 - Xã Xuân Hòa - Nam Đàn - Nghệ AnQuầy Thuốc Huyên Huyền 0378.913.679
Xóm 4 - Xã Nam Giang - Huyện Nam Đàn - Nghệ An SĐT : 0888488033 - 0888488033Quầy Thuốc Bằng Giang 0888.488.033
Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An - 0358992070Quầy Thuốc Trịnh Thị Sâm 0358.992.070
Xóm 2, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An - 0358992072 Quầy Thuốc Hồ Thu 0358.992.072
Khối Xuân Khoa, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0983145657Nguyễn Thị Mai 0983.145.657
Xóm Mẫu 3, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An - 0329629097 Quầy Thuốc Hoa Hoàng 0329.629.097

8.Nghi Lộc

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 0986445444Nhà Thuốc Nam Thùy 0986.445.444
Xóm 9, Xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An- 0973086466 Quầy Thuốc Trần Thị Thanh Tâm 0973.086.466
Xóm 10, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ AnQuầy Thuốc Lý Hải 0964.208.703
Chợ Quán, Xã Nghi Hòa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 0396675141Võ Thị Thanh Xuân 0396.675.141
Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An - 02383861272 - 0947422818Nhà Thuốc Vinh Tân, Mai Thị Quy 0238.386.272
Đường 535 xóm Lộc Mỹ, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An - 0336595888Quầy Thuốc Lê Thị Hà 0336.595.888

9.Nghĩa Đàn

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Đập Đanh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0964119889Quầy Thuốc Quý Chung 0964.119.889

10.Quế Phong

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An. Dt 0945530565Quầy Thuốc Cao Thị Ngọc 0945.530.565

11.Quỳ Hợp

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Đường 48, Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An - 0398959737Quầy Thuốc Phạm Thị Tám, Chị Tám 0398959737
Đường QL 48, Xốm Tân Mỹ, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An - 02383888255 - 0989200751Nhà Thuốc Hằng Vinh, Cao Thị Hằng 0989.200.751
Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An - 0394286707Nhà Thuốc Chị Trầm 0394.286.707

12.Quỳnh Lưu

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Thôn Hồng Long, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0369426039Quầy Thuốc Khánh Hằng 0369.426.039
Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0945753555Nhà Thuốc Nguyệt Nga null
Xóm 10, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0987787207Nhà Thuốc Phượng Nguyệt 0987.787.207
Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0975074575Quầy Thuốc Ngọc Ngân 0975.074.575
Khối 8, Thị Trấn Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0976286201Quầy Thuốc Lan Oanh 0976.286.201
Xóm Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0979296727Quầy Thuốc Thanh Hiền 0979.296.727
Xóm 4, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0967340937Quầy Thuốc Quỳnh Chi 0967.340.937
Xóm 8, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.Quầy Thuốc Tám Linh 0946.736.519
Khối 3, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0396371621 Quầy Thuốc Phạm Thị Thuận 0396.371.621
Khối 6, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An - 0346796957 Quầy Thuốc Chi Nhánh Dược Quỳnh Lưu 0346.796.957
Thôn 7, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An - 0364282616 Quầy Thuốc Đinh Thị Chung 0364.282.616

13.Tân Kỳ

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 6 Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An - 0971355388Quầy Thuốc Trần Thi Bé 0971355388
Khối 2, Thị Trấn Tân Kỳ, Nghệ An - 0941101081 Quầy Thuốc Chị Trà 0941101081
Chợ Tân An, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0983183277Hiệu thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Xuân 0983.183.277
Khối 8, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0983970078Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thế Hùng 0983.970.087
Bùi Thị Nhung- Xóm Trung Tâm - xã Nghĩa Phúc-Tân Kỳ - Nghệ An.ĐT:0985349395Quầy Thuốc Chị Nhung 0985.349.395
K4 TT Tân Kỳ, Nghệ An - 0974884839Nhà Thuốc Dương Thị Nga 0974.884.839
Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0982220977Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Tuyết 0982.220.977
Khối 3, Thị Trấn Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An - 0966660528Hiệu Thuốc Đồng Tâm, Nguyễn Thị Hiền 0966.660.528
Xóm 5, Xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An - 0942602096 Quầy Thuốc Kim Huế 0942.602.096
Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0962142985Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Lê Thị Thắng 0962.142.985
Xóm chợ Vạn Long, Giai Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An 0374582562Quầy Thuốc Chị Bình 0374.582.562
Xóm 8, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0376991662Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Nguyễn Thị Quỳnh 0376.991.662
Chợ Sen, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0333927763Nhà Thuốc Nguyễn Văn Nam 0333.927.763
Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An - 0387287434Hiệu Thuốc Tân Kỳ, Đậu Thị Trang 0387.287.434

14.Thái Hoà

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 250, Phường Quang Tiến, Thị Xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An -0969167387Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 0969.167.387
Số nhà 123, Khối Long Thượng, Phường Long Sơn, Thị Xã Thái Hoà , Tỉnh Nghệ An , Việt Nam - 02388947999Công Ty Cổ Phần Dược VTYT Nghĩa Đàn 0238.894.999

15.Thanh Chương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Xóm 4 xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ AnQuầy Thuốc Chị Trang 0988.949.884
Chợ Cồn, Xóm 13, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0982726968Nhà Thuốc Lam Năm, Nguyễn Thị Hồng Lam 0982.726.968
Thôn Lam Giang, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0983282576Hiệu Thuốc Thanh Chương, Võ Thị Hiền 0983.282.576
Chợ Chùa, Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An - 0983840033Quầy Thuốc Phong Thịnh Lê Thị Quỳnh 0983.840.033
Xóm 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0986278082Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Thị Hậu 0986.278.082
Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0973712006Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Thị Hà 0973.712.006
Khu 5A3, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0967477319Hiệu Thuốc Thanh Chương, Thái Thị Thái 0967.477.319
Chợ Nông, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0946285111Hiệu Thuốc Thái Thị Giang 0946.285.111
Xóm Liên Chung, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0367306475Hiệu Thuốc Thanh Chương, Nguyễn Ngọc Thúy 0367.306.475
Chợ Cát Văn, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An - 0368465007Hiệu Thuốc Thanh Chương, Chị Phương 0368.465.007

16.Thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khối 10, Phường Mai Hùng, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0984031979Nhà Thuốc Hiền Văn 0984.031.979
Xóm 10, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. Dt 0985998658Quầy Thuốc Huân Quyên 0985.998.658
Thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - 0976744268 Nhà Thuốc Phán Thu 0976.744.268
Khối 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An. - 0967487386Nhà Thuốc Vân Trung 0967.487.386
Khối Tân Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0972668099Nhà Thuốc Phượng Hoàng 0972.668.099
Xóm Quyết Tiến, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Dt 0399638005Quầy Thuốc Thùy Dung 0399.638.005
Khối Tân Phong, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An - 0362755266Nhà Thuốc Hồ Thị Hiền 0362.755.266

17.TP Vinh

Địa chỉ Tên Số điện thoại

18.Tương Dương

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An - 0974514714Hiệu Thuốc Tương Dương, Lê Thị Na 0974.514.714

19.Vinh

Địa chỉ Tên Số điện thoại
28 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0974747689Nhà Thuốc Hoa Lý 0974747689
74 Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0978989107 Nhà Thuốc Á Châu 0978.989.107
Số 16B, Tuệ Tĩnh, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0946931268 Nhà Thuốc Thành Huyền 0946931268
Số 9, Phạm Đình Toái, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0974778528Nhà Thuốc Thành Tâm 0974778528
Số 309, Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0948261007 Nhà Thuốc Lương Nguyên Hà 0948261007
Số 143, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0983834678 Nhà Thuốc Hồng Lam 0983834678
Số 127, Đường Lý Tự Trọng, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0985004129 Quầy Thuốc Thủy An 0985004129
Số 16A, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0944857789 Nhà Thuốc Huy Khang 0944857789
Số 355, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 02383846630 - 0982135336Nhà Thuốc Toàn Nhung, Nguyễn Thị Toàn
40 Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0963254926Nhà Thuốc Quỳnh Như
Số 148, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0976940579Nhà Thuốc Tuấn Đức 0976940579
Số 161, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0915262133Nhà Thuốc Trường Y 0915262133
Số 3 Đường Tuệ Tĩnh, Khối Trung Hòa, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0394610737Nhà Thuốc Số 1 0394610737
74 Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0978989107 Nhà Thuốc Á Châu 0978989107
Số 165, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thuỷ, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 02383551242 - 0936123559Nhà Thuốc Bành Thị Phương 0936123559
Số 1, Đốc Thiết, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0976605922Nhà Thuốc Linh Lai 0976605922
Số 146, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 02383847642 - 0983263213Nhà Thuốc Hạnh Dũng 0983263213
Số 10, Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0962643398 Nhà Thuốc Toàn Nhung 2 0962643398
Số 142, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0944900367 Nhà Thuốc Quỳnh Phương 0944900367
Số 91, Mai Hắc Đế, Phường Quan Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0949167777 Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Hiền 0949167777
Số 28, đường Đào Tấn, Phường Đội Cung, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0948142668 Nhà Thuốc Đào Thị Hiệp 0948142668
Số 51, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0948588567 Nguyễn Thị Thắm 0948588567
Số1 Hồ Hán Thương, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987720579Nhà Thuốc Lý Danh 0987.720.579
Số 33, Đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0988905872Quầy Thuốc Phạm Thị Lý 0988.905.872
Chợ Kênh Bắc, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh,Nghệ An - 0984153830Nhà Thuốc Dung Mỹ 0984.153.830
Số 144, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0985740248Nhà Thuốc Bảo An 0985.740.248
Số 08, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thuỷ, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987099300Nhà Thuốc Bảo Thoa 0987.099.300
Số 138, Nguyễn Thái Học, Khối 10, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0987625668/0948968678Nhà Thuốc Thành Quyên 0987.625.678
Phía Tây Đình Chợ Vinh, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0975754443 Nhà Thuốc Lê Thị Kim Oanh 0975.754.443
Số A9, Đường Hồng Sơn, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0977074058Nhà Thuốc Hằng Thao 0977.074.058
84 Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0977880481Nhà Thuốc Như Hường 0977.880.481
Chợ C9, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0966573650 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hương 0966.573.650
43 Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0968896596 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Thảo 0968.896.596
Số 1 Nguyễn Xiển, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0914768766Nhà Thuốc Liên Tý 0914.768.766
Số 180, Trần Phú, Phường Lê Mao, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0936018553 - 0936018553Nhà Thuốc Thành Bảo 0936.018.553
Số 65 Bạch Liêu, Khối 9, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 0911084859Nhà Thuốc Tuệ Minh 0911.084.859
Số 75, Lê Huân, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0912193440Nhà Thuốc Tâm Hào, Trần Thị Tâm 0912.193.440
Số 22, Phan Bội Châu, Khối 7, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0912331780Nhà Thuốc Tư Nhân Thảo An 0912.331.780
46 Nguyễn Xiển, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0358353685 Nhà Thuốc Yến Thủy 0358.353.685
75 Cao Xuân Huy, Phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An - 0358992279Nhà Thuốc An Lộc Phát 0358.992.279

20.Yên Thành

Địa chỉ Tên Số điện thoại
Kim Thành, Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0979507819 Quầy Thuốc Đức Lành 0979.507.819
Ngã tư Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0962080310Quầy Thuốc HT Pharmacy 0962.080.310
Xóm chợ Mọ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - 0982427153Nguyễn Thị Thọ
Bệnh Viện Yên Thành, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0987673235Bệnh Viện Yên Thành, Chị Cương 0987.673.235
Chợ Rộc Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0988008027 Quầy Thuốc Trung Thành – Nguyễn Thị Thơ 0988.008.027
Xóm 5, Xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0985875609Hiệu Thuốc Yên Thành, Nguyễn Thị Yến Vinh 0985.875.609
Chợ Rộc Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0976612853 - 0976612853Quầy Thuốc Trung Thành Phan Thị Vinh 0976.612.853
Xóm 8, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0977557571Hiệu Thuốc Yên Thành. Chị Tuyết 0977.557.571
Xóm 2 Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0974296327Quầy Thuốc Bắc Thành Phan Thị Mai 0974.296.327
Chợ Hôm, Xóm 5, Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An - 0396821386 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Nhàn 0396.821.386
Chợ Hôm, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0904757879Hiệu Thuốc Yên Thành, Chị Hồng 0904.757.879
Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0344058267Quầy thuốc Phan Thị Hằng 0344.058.267
Xóm 7 Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An- 0348305855Quầy Thuốc Chị Hằng 0348.305.855
Xóm Trung Tâm, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0357575950Hiệu Thuốc Yên Thành, Cao Thị Xuân 0357.575.950
Xóm Đồng Bỉm, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0368997404Hiệu Thuốc Yên Thành, Phan Thị Hằng 0368.997.404
Xóm 8, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0977509488Hiệu Thuốc Yên Thành, Võ Thị Tâm 0977.509.488
Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An - 0961872456Phan Thúc Nguyên 0961.872.456

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước)
1800 1796 để được hướng dẫn nhé.


BẠN CÓ THỂ ĐẶT MUA TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY BẰNG CÁCH

Đặt hàng online TẠI ĐÂY

GIAO HÀNG – THU TIỀN TẠI NHÀ

Đặt mua qua điện thoại TẠI ĐÂY

Gọi vào số 1800 1796 để đặt hàng nhanh chóng và được chuyên gia hỗ trợ hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả.
Kiện Cốt Vương triển khai chương trình ƯU ĐÃI SIÊU KHỦNG.
Tích đủ 6 điểm nhận ngay 1 hộp Kiện Cốt Vương
Giao hàng tận nhà – Miễn phí vận chuyển khi mua từ 4 hộp hoặc chuyển khoản trước.

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

(Miễn Phí)

Điền thông tin của bạn và đặt câu hỏi cho chuyên gia để được liên hệ giải đáp trực tiếp (cuộc gọi cho chuyên gia hoàn toàn miễn phí)

  ĐẶT MUA KIỆN CỐT VƯƠNG VỚI GIÁ ƯU ĐÃI

  (*) Miễn phí giao hàng toàn quốc

   logo Kiện Cốt Vương nền trắng

   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI

   Trụ sở: Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

   Điện thoại: (024) 3668 6938
   Gmail: cskh@cvi.vn
   Bản quyền © 2022 thuộc về CVI Pharma

   Thực phẩm này không phải là thuốc và
   không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

   CVI Pharma Miền Bắc

   (024) 3668 6938

   CVI Pharma Miền Nam

   (028) 3861 0162

   • GPKD số 0105440255
   • Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội
   • Ngày cấp: 05/08/2011

   LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

   Địa điểm